Grunnleggende om MOB

Når man er på vannet, kan det skje at noen faller over bord. Man skal ikke undervurdere havets kraft, og de aller fleste dødsfall på sjøen skjer ved at noen faller over bord.

Skulle dette skje skal båtføreren sørge for å finne fram til vedkommende som er falt over bord, få denne personen opp av vannet, og samtidig sørge for at andre ombord får beskjed om rutinene dersom noen faller over bord.