Grunnleggende om skipslys og sjøveier

Når man er på sjøen skal man til enhver tid se om andre båter prøver å fortelle deg noe gjennom lys eller figurer. I dagslys er det nettopp figurer man bruker, og disse henger i masten eller på styrehuset. De er sorte klumper i forskjellige former og kalles signalfigurer.